Privacyverklaring

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Ons bedrijf gaat altijd zorgvuldige om met persoonsgegevens. In overleg met Kenniscentrum Steen is een werkwijze opgesteld die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze werkwijze sluit ook praktisch aan op ons type MKBbedrijf met ambachtelijke diensten in natuursteen.

Dit houdt in dat wij:
• bijhouden welke persoonsgegevens (noodzakelijk) worden verwerkt;
• relaties toestemming vragen om de verstrekte gegevens te gebruiken;
• bijhouden voor welke diensten en informatie men ons vrijwillig heeft benaderd;
• de gegevens alleen gebruiken bij de activiteiten waarvoor deze zijn verstrekt;
• de gegevens verwijderen zodra dat kan of als dat wordt gevraagd.

Privacybeleid Kizil Tegels & Bouwbedrijf

Wij verwerken de volgende type persoonsgegevens: namen, adressen, telefoonnummers, mail- en sitegegevens, bankgegevens en voorkeuren voor onze specifieke diensten.

Delen met derden

Kizil Tegels & Bouwbedrijf zal deze gegevens uitsluitend delen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de verzoeken en overeenkomsten met de verstrekker van deze gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden.

Gegevens contactformulier en gebruik van onze website

Als men contact opneemt met ons bedrijf en informatie opvraagt, zowel via mail als via de website, dan worden die gegevens alleen bewaard voor de doeleinden waarvoor wij zijn benaderd en bij de verwerking van deze contacten.

Opvragen extra informatie

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over het verwerken van persoonlijke gegevens, laat ons dat dan
graag weten en neem dan contact op per e-mail, post of telefoon:

Kizil Tegels & Bouwbedrijf
De la Reyweg 208
2571 GH Den Haag
070 346 84 47